You are here:    Home      बातम्या आणि कार्यक्रम

जाहीर सूचना …

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या अधिनस्त असलेल्या नऊ प्रभाग निहाय मालमत्तेच्या देयक रकमेचे शंका निरसनाबाबत.

Read More

स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत स्वच्छता स्पर्धेत भाग घेतलेल्या विजेत्यांची यादी…

rank_list वसई-विरार शहर महानगरपालिकेत,स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत स्वच्छता स्पर्धेत भाग घेतलेल्या विजेत्यांची यादी.

Read More

एड्स दिन व एड्स जनजागृतीसाठी रॅली….

जागतीक एड्स दिनानिमित्त आज दिनांक:-30 नोव्हेंबर रोजी ना.प्रा.आ.केंद्र निदान विरार प. याच्या अंतर्गत व उत्कर्ष विदयालय यांच्या सहकार्याने एड्स दिन व एड्स जनजागृती साठी रॅली आयोजन करण्यात आली.सदर प्रसंगी ना.प्रा.आ.केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ.तृप्ती कोकाटे तसेच आरोग्य केंद्रातील स्टाफ व शाळेतील सहशिक्षक व विद्यार्थी यांचा समावेश होता.एड्स जनजागृती साठी रॅलीत विद्यार्थी मार्फत घोषणा व फलक दर्शवण्यात…

Read More

Outreach camp was organised at Koliwada Vasai West

Uphc Vasai today on 30/11/17,an outreach camp was organised at Koliwada Vasai West,General health check up, ANC checkup,health check up of school students was done by Dr.Balaji Patil,Dr. Milind Jadhav,Dr.Reshma Kale,Dr.Vasant Patil and Vasai UPHC staff..Dr.Bhakti madam also visited the camp.Health education n awareness about vbd,leprosy,tb was done during this camp.10 yrs n 16yrs school…

Read More

नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र बिलालपाडा अंतर्गत गरीब व गरजु व्यक्तींकरिता मोफत बाह्यरुग्ण तपासणी शिबीर

आज दिनांक २८नोव्हेंबर २०१७ रोजी नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र बिलालपाडा अंतर्गत गरीब व गरजु व्यक्तींकरिता मोफत बाह्यरुग्ण तपासणी शिबीर गौराईपाडा नालासोपारा (पूर्व) येथे आयोजित करण्यात आले होते. सदर शिबीर सकाळी १० ते दुपारी २ वाजे पर्यंत घेण्यात आले. शिबिरा अंतर्गत:- *माता बाळ संगोपन नोंदणी *प्रसूतीपूर्व व प्रसुतीपश्चात आरोग्य तपासणी व समुपदेशन *किशोरवयीन मुलींची आरोग्य तपासणी…

Read More

दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत स्थापित मदिना वस्तीस्तर संघ आयोजित स्वच्छ भारत अभियान

*वसई विरार शहर महानगरपालिका दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत स्थापित मदिना वस्तीस्तर संघ आयोजित स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत प्लास्टिक निर्मूलन कार्यक्रम दिनांक:21/11/2017 रोजी बंदरपाडा, बोलींज, विरार पश्चिम येथे घेण्यात आला.सदरील कार्यक्रमात स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत प्लास्टिक निर्मूलन कार्यक्रमात प्लास्टिक पिशवी न वापरता कापडी पिशवी वापरण्याची शपथ घेतली व इतरांना शपथ देऊन स्वच्छ व सुंदर…

Read More

*गरीब व गरजू घटकाकांसाठी,मोफत बाह्यरुग्ण तपासणी शिबीर*

*वसई-विरार शहर महानगरपालिका* *वैद्यकीय आरोग्य विभाग* *नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र,मोरेंगाव अंतर्गत*,*गरीब व गरजू घटकाकांसाठी,मोफत बाह्यरुग्ण तपासणी शिबीर* *शनिवारी दिनांक २५नोव्हेंबर २०१७ रोजी,* *सकाळी १०.०० ते दुपारी १.०० वाजेपर्यंत* *ठिकाण:-गजानन शाळा,प्रगतीनगर,मोरेंगाव,नालासोपारा(पूर्व).* *शिबिरात खालील आजारांवर तपासण्या केल्या जातील* *-माता बाळ संगोपन* *-प्रसूतीपूर्व प्रदूतीपश्चात आरोग्य तपासणी व समुपदेशन* *-किशोरवयीन मुलींचीआरोग्य तपासणी लसीकरण व समुपदेशन* *-साथरोग तपासणी व औषधोपचार*…

Read More

A training session had been arranged for all *UPHC Pharmacists*

A training session had been arranged for all *UPHC Pharmacists* regarding *DVD-MS* *(E-AUSHADHI)*at CT Office training center,Bolinj today *18/11/17* at *2pm*.Hopefully all UPHC Pharmacists will find the training very useful and hope we can help improvise our work after this.Certain UPHC Pharmacists were absent for the training.They are instructed to follow up regarding the same.We…

Read More

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.