You are here:    Home      बातम्या आणि कार्यक्रम      स्वाइन फ्लू जनजागृती हस्त पत्रिका वाटप

स्वाइन फ्लू जनजागृती हस्त पत्रिका वाटप

pulsepolio

नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र धानिव येथील सर्व विभागात पल्स पोलिओ घर भेट दरम्यान स्वाइन फ्लू जनजागृती हस्त पत्रिका वाटप करण्यात येत आहेत.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.