You are here:    Home      बातम्या आणि कार्यक्रम      *वसई विरार शहर महानगरपालिका-कुष्ठरोग शोध अभियान 2017*

*वसई विरार शहर महानगरपालिका-कुष्ठरोग शोध अभियान 2017*

*वसई विरार शहर महानगरपालिका*
*कुष्ठरोग शोध अभियान 2017*

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार राज्यातील 22 जिल्हयांमध्ये “कुष्ठरोग शोध अभियान-2017” राबविण्यात येणार असून वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रांतर्गत दि.06 सप्टेंबर 2017 ते 15 सप्टेंबर 2017 व दि.25 सप्टेंबर 2017 ते 29 सप्टेंबर 2017 या कालावधीत सदर अभियान राबविण्यात येणार आहे.
या मोहिमेचे उद्दिष्ट कुष्ठरोग रूग्णांना लवकरात लवकर विना विकृती शोधून त्वरीत बहुविध औषधोपचाराखाली आणणे,नविन सांसर्गिक कुष्ठरोग रूग्ण शोधून त्यांना औषधोपचाराखाली आणून संसर्गाची साखळी खंडीत करुन रोगाचा प्रसार कमी करणे,कुष्ठरोग दुरीकरणाचे ध्येय ठेवून कुष्ठरोग निर्मुलनाच्या दिशेने वाटचाल करणे हे आहे. त्यानुसार वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत दुर्गम व झोपडपट्टी कार्यक्षेत्र,बांधकाम कार्यक्षेत्र,कुष्ठरोगाचे रूग्ण व विकृती असलेले रूग्ण,रहिवाशी असलेले कार्यक्षेत्र अशा ठिकाणी सदर अभियान राबविण्यात येणार आहे.
सदर मोहिम कालावधीत ४११ टिम्स व १४३९०३ घरामधील व्यक्तींचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.कुष्ठरोगाचे निदान व औषधोपचार वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या सर्व रूग्णालयात मोफत उपलब्ध आहे.तरी वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील सर्व नागरिकांनी आपल्या घरी येणा-या वसई विरार शहर महानगरपालिका कर्मचा-यांना सर्वेक्षण करणेकामी सहकार्य करावे व आपणास माहिती असलेल्या कुष्ठरोग रूग्णास औषधोपचाराकरीता प्रवृत्त करावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.