You are here:    Home      बातम्या आणि कार्यक्रम      *Pradhanmatri Surkshit Matrutva Abhiyan*

*Pradhanmatri Surkshit Matrutva Abhiyan*

IMG-20170909-WA0001

Pradhanmatri Surkshit Matrutva Abhiyan Celibrated at Uphc Sarvoday vasahat by Health check up of Ancs and Health talk given to all Ancs and Inj.T.T.and T.Iron and T.calcium given to Ancs. I.E.C. done for VBD and WBD and swine flu and Leprosy..also.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.