You are here:    Home      बातम्या आणि कार्यक्रम      Pradhan Mantri Surakshit Matrutva Abhiyaan

Pradhan Mantri Surakshit Matrutva Abhiyaan

IMG-20171109-WA0002IMG-20171109-WA0003IMG-20171109-WA0004IMG-20171109-WA0006

On 9th November 2017,on behalf of PMSMA(Pradhan Mantri Surakshit Matrutva Abhiyaan)specially an ANC Session was organized by all MCH Center Sativali staff mainly All M O,GNM,Social Worker,SNEHA NGO on ANC diet,hygiene,care. About 40 Anc took the benefits of these session also pnc mothers were present.It was a successful abhiyaan.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.