You are here:    Home      बातम्या आणि कार्यक्रम      A training session had been arranged for all *UPHC Pharmacists*

A training session had been arranged for all *UPHC Pharmacists*

IMG-20171120-WA0002IMG-20171120-WA0003

A training session had been arranged for all *UPHC Pharmacists* regarding *DVD-MS* *(E-AUSHADHI)*at CT Office training center,Bolinj today *18/11/17* at *2pm*.Hopefully all UPHC Pharmacists will find the training very useful and hope we can help improvise our work after this.Certain UPHC Pharmacists were absent for the training.They are instructed to follow up regarding the same.We will try to arrange another session but they may follow up with those who had attended today’s training.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७
  • माहिती तंत्रज्ञान विभाग दुरध्वनी क्र.- 7447404164
  • माहिती तंत्रज्ञान विभाग व्हॉट्स ऍप क्र.- 7774088408

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.