You are here:    Home      बातम्या आणि कार्यक्रम      *गरीब व गरजू घटकाकांसाठी,मोफत बाह्यरुग्ण तपासणी शिबीर*

*गरीब व गरजू घटकाकांसाठी,मोफत बाह्यरुग्ण तपासणी शिबीर*

*वसई-विरार शहर महानगरपालिका*
*वैद्यकीय आरोग्य विभाग*
*नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र,मोरेंगाव अंतर्गत*,*गरीब व गरजू घटकाकांसाठी,मोफत बाह्यरुग्ण तपासणी शिबीर*
*शनिवारी दिनांक २५नोव्हेंबर २०१७ रोजी,*
*सकाळी १०.०० ते दुपारी १.०० वाजेपर्यंत*
*ठिकाण:-गजानन शाळा,प्रगतीनगर,मोरेंगाव,नालासोपारा(पूर्व).*
*शिबिरात खालील आजारांवर तपासण्या केल्या जातील*
*-माता बाळ संगोपन*
*-प्रसूतीपूर्व प्रदूतीपश्चात आरोग्य तपासणी व समुपदेशन*
*-किशोरवयीन मुलींचीआरोग्य तपासणी लसीकरण व समुपदेशन*
*-साथरोग तपासणी व औषधोपचार*
*-टी.बी. तपासणी*
*-HIV तपासणी*
*-कुष्ठरोग तपासणी*
*-आरोग्य शिक्षण*

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७
  • माहिती तंत्रज्ञान विभाग दुरध्वनी क्र.- 7447404164

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.