You are here:    Home      बातम्या आणि कार्यक्रम      Outreach camp was organised at Koliwada Vasai West

Outreach camp was organised at Koliwada Vasai West

IMG-20171130-WA0074

Uphc Vasai today on 30/11/17,an outreach camp was organised at Koliwada Vasai West,General health check up, ANC checkup,health check up of school students was done by Dr.Balaji Patil,Dr. Milind Jadhav,Dr.Reshma Kale,Dr.Vasant Patil and Vasai UPHC staff..Dr.Bhakti madam also visited the camp.Health education n awareness about vbd,leprosy,tb was done during this camp.10 yrs n 16yrs school students were given inj TT. Total no. of beneficiary-170.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७
  • माहिती तंत्रज्ञान विभाग दुरध्वनी क्र.- 7447404164
  • माहिती तंत्रज्ञान विभाग व्हॉट्स ऍप क्र.- 7774088408

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.