You are here:    Home      बातम्या आणि कार्यक्रम      *जाहीर आवाहन*

*जाहीर आवाहन*

polio

वसई-विरार शहर महानगरपालिका सर्व ० ते ५ वर्ष वयोगटातील बालकांना*पोलिओचा डोस न चुकता दिनांक:५ ऑगस्ट २०१८ रोजी जाऊन प्रत्यक्ष डोस पाजुन घ्या.*
वेळ:सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.