You are here:    Home      योजना आणि प्रकल्प      स्वच्छ सर्वेक्षण २०२०
swachh_survekshan_2020

स्वच्छ सर्वेक्षण २०२०

swachh_survekshan_2020_v1 swachh_survekshan_2020_v2 swachh_survekshan_2020_v3 swachh_survekshan_2020_v4 swachh_survekshan_2020_v5 swachh_survekshan_2020_v6 swachh_survekshan_2020_v7 swachh_survekshan_2020_v8

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७
  • माहिती तंत्रज्ञान विभाग दुरध्वनी क्र.- 7447404164

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.