You are here:    Home      शहरातील सुविधा      रुग्णवाहिका

रुग्णवाहिका

क्र.
 • संस्थेचे नाव
 • पत्ता
 • संपर्क
 • सदिच्छा सेवा मंडळ
 • नवघर (पूर्व)
 • ९३२२०४११६९/९४२२४७२४४९
 • विवा चॅरिटेबल ट्रस्ट
 • विरार
 • (०२५०) २५०२४२१
 • कार्डिनल ग्रेशस मेमो. हॉस्पिटल
 • बंगली नाका, सांडोर
 • (०२५०) २३२४२२०/३६८६
 • गोकुळ पार्क चॅरिटेबल ट्रस्ट
 • मानव मंदिर, दिवाणमान
 • (०२५०) २३३७०७६
 • ठाकूर स्मृती रुग्णवाहिका सेवा
 • वसई रोड
 • (०२५०) २३३४२८८
 • सर डी.एम.पेटीट मनपा रुग्णालय
 • वसई
 • (०२५०) २३२२१२०
 • रुग्णवाहिका सेवा समिती
 • वसई रोड
 • (०२५०) २३३४२५५
 • एव्हरशाईन सिटी
 • वसई (पूर्व)
 • (०२५०) २४५४७४५
 • लायन्स क्लब ऑफ वसई
 • वसई
 • (०२५०) २३३२०९१/२०९२
१०
 • लायन्स क्लब ऑफ वसई रोड
 • वसई रोड
 • (०२५०) २३३४०७५
११
 • लायन्स क्लब ऑफ नवघर
 • वसई रोड
 • (०२५०) २३३४४१२
१२
 • अरिहंत मित्र मंडळ
 • विरार
 • (०२५०) २५०२५७९
१३
 • संजीवनी हॉस्पिटल
 • विरार
 • (०२५०) २४०४०६४/२५७९
१४
 • जनसेवा ट्रस्ट, नालासोपारा
 • नालासोपारा
 • (०२५०) २३३४७८०
१५
 • गोल्डन पार्क हॉस्पिटल
 • वसई रोड
 • ९९२३७२८३९३
१६
 • शिवसेवा ट्रस्ट
 • नालासोपारा
 • ९८५०००२९९
१७
 • साई जीवन
 • नालासोपारा
 • (०२५०) २४३९९९९/२४४२६६३
१८
 • अलायन्स हॉस्पिटल
 • नालासोपारा
 • (०२५०) २४३४५६५
१९
 • आशिर्वाद हॉस्पिटल
 • नालासोपारा
 • (०२५०) २४०२१७९
२०
 • व.वि.श.म विभागीय कार्यालय
 • नालासोपारा
 • ९३२६४७०१६३
२१
 • प्रफुलभाई, लायन्स क्लब
 • नालासोपारा
२२
 • महाराष्ट्र वि. एकता प्रभोधिनी
 • नालासोपारा
 • ९३२३३८५५१६
२३
 • के.जी.एन. ॲम्ब्युलन्स
 • वसई
 • ९८५०६७४१६९
२४
 • मोहंमदी चॅरिटेबल ट्रस्ट
 • वसई
 • ९९२३००४८९०
२५
 • पुष्पक
 • वसई
 • (०२५०) ३०९७८१३
२६
 • लायन्स क्लब ऑफ वसई युनिक
 • वसई
 • ९७६७४१६९५९
२७
 • शिवछाया मित्र मंडळ ॲम्ब्युलन्स
 • श्री साई मंदिर, दिवाणमान
 • ९८५०६७४१६९
२८
 • एकजूट मित्र मंडळ
 • चुळणा रोड
 • ९३२६४७१०१८
२९
 • ग्लोबल ॲम्ब्युलन्स (कार्डिॲक)
 • नवघर
 • ९८९२१५८९००
३०
 • ओम कार्डिॲक ॲम्ब्युलन्स
 • गोल्डन पार्क हॉस्पिटल
 • ०२५०-२३३४७८०
३१
 • साई संजीवनी कार्डिॲक ॲम्ब्युलन्स
 • विरार (प.)
 • ९२२०५६९१८२
३२
 • डॉ. विजया समेळ प्रतिष्ठान संचालित विनामूल्य रुग्णवाहिका
 • नालासोपारा (प.)
 • ९३२६४७३०६६

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

 • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
 • पोलीस स्थानक : १००
 • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
 • वैद्कीय मदत : १०८
 • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७
 • माहिती तंत्रज्ञान विभाग दुरध्वनी क्र.- 7447404164

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.