You are here:    Home      ई निविदा / दर पत्रक

ई निविदा / दर पत्रक

Electronic Tendering System click here.
sr.no Tender Number Short Description Department Tender Type Date
392  

महानगपालिकेच्या वैदयकीय आरोग्य विभागाकरिता ELISA reader, ELISA Washer खरेदी करणे बाबत वैदयकीय आरोग्य विभाग Download १२/१२/२०१८
391  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समिती मार्फत जि.प.शाळा,अनाथ आश्रम,अनुदानित शाळा व विनाअनुदानित शाळा मधील विद्यार्थ्यांना मासिक पाळी या संबंधित मार्गदर्शन करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download ११/१२/२०१८
390  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एफ’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०५/१२/२०१८
389  

प्रभाग समिती सी, पहिला मजला प्रभारी सहाय्यक आयुक्त,महिला बाल कल्याण यांच्या दालनात १ टन थ्री स्टार स्प्लिट वातानुकुल यंत्रणा बसविणे व पंखा आणि ट्युबलाईट यांची व्यवस्था करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download ०१/१२/२०१८
388  

महानगरपालिकेच्या महापौर मॅरेथॉन २०१८ साठी किरकोळ स्टेशनरी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २७/११/२०१८
387  

महानगरपालिकेच्या नवघर मणिकपूर शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१८ साठी मेडल्स व क्रीडा साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २०/११/२०१८
386  

महानगरपालिकेच्या नवघर मणिकपूर शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१८ साठी ट्रॉफी,सन्मान चिन्ह व टी-शर्ट साह%

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.