You are here:    Home      लोकोपयोगी माहिती      नगर रचना

नगर रचना

Sanctioned DP Download
वसई विरार उपप्रदेशाची विकास योजना अहवाल Download
मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली Download
प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावली 2013 Download
Scrutiny sheet for amended plan approval Download
Scrutiny sheet for NOC for NA/CC Download
Scrutiny sheet for occupancy certificate Download

विकास परवानगी यादी(३१ मार्च २०१७ पर्यंत ) Download
विकास परवानगी यादी(एप्रिल २०१७ ते जून २०१७ ) Download
विकास परवानगी यादी(जुलै २०१७ ते सप्टेंबर २०१७) Download
विकास परवानगी यादी(ऑक्टोबर २०१७ ते डिसेंबर २०१७) Download

सुधारित विकास परवानगी यादी(३१ मार्च २०१७ पर्यंत ) Download
सुधारित विकास परवानगी यादी(एप्रिल २०१७ ते जून २०१७) Download
सुधारित विकास परवानगी यादी(जुलै २०१७ ते सप्टेंबर २०१७) Download
सुधारित विकास परवानगी यादी(ऑक्टोबर २०१७ ते डिसेंबर २०१७) Download

भोगवटा दाखला यादी(३१ मार्च २०१७ पर्यंत ) Download
भोगवटा दाखला यादी(एप्रिल २०१७ ते जून २०१७) Download
भोगवटा दाखला यादी(जुलै २०१७ ते सप्टेंबर २०१७) Download
भोगवटा दाखला यादी(ऑक्टोबर २०१७ ते डिसेंबर २०१७) Download

टि डी आर जनरेशन तपशील (३१ मार्च २०१७ पर्यंत ) Download
टि डी आर जनरेशन तपशील (एप्रिल २०१७ ते जून २०१७ ) Download
टि डी आर जनरेशन तपशील(जुलै २०१७ ते सप्टेंबर २०१७) Download
जोते प्रमाणपत्र यादी (31 मार्च 2017 पर्यंत) Download
जोते प्रमाणपत्र यादी (एप्रिल २०१७ ते जून २०१७) Download
जोते प्रमाणपत्र यादी(जुलै २०१७ ते सप्टेंबर २०१७) Download
जोते प्रमाणपत्र यादी(ऑक्टोबर २०१७ ते डिसेंबर २०१७) Download


Single Window System to give Building Permission of Vasai Virar City Municipal Corporation Download
Revision of Development Control Regulation / Building Bye-laws periodically for Vasai Virar City Municipal Corporation Download

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.