You are here:    Home      वसई विरार परिवहन सेवा

वसई विरार परिवहन सेवा

परिवहन भवन नवघर (पूर्व)

मार्गवसई पूर्व बस क्रमांक वेळ वारंवारता (VVMT)
101 वसई (ई) सातिवली 7 5:20 – 23:30 10  मिनिटे
102 वसई (ई) वसई फाटा 7 5:20 – 23:30 10  मिनिटे
103 वसई (ई) एव्हरशाईन 3 5:10 – 23:30 15  मिनिटे
104 वसई (ई) नालासोपारा  पूर्व 3 5:30 – 23.30 10  मिनिटे
122 वसई (ई) गौराई पाडा 2 6:00 – 21:30 15  मिनिटे
एकूण 22    

मार्ग वसई पश्चिम

बस क्रमांक

वेळ

वारंवारता (VVMT)

105 वसई पश्चिम किल्लाबंदर

7

5:30 – 23:00

10  मिनिटे

105 वसई पश्चिम किल्लाबंदर

1

10:30 – 7:00

30  मिनिटे

111 वसई पश्चिम मुलुंड

4

7:00  – 20:30

60  मिनिटे

114 वसई पश्चिम  होळी

3

4:30 – 22:00

15  मिनिटे

115 वसई पश्चिम  भास्कर

2

5:00 – 22:00

20  मिनिटे

116 भास्कर आळी वसई फाटा

1

5:30 – 22:00

60  मिनिटे

123 वसई पश्चिम पाचूबंदर

3

5:30 – 22:00

20  मिनिटे

125 तहसील ऑफिस नायगाव

3

5:30 – 22:00

15  मिनिटे

126  नायगाव स्टेशन पूर्व बापणे हायवे

1

6:00 – 21:30

40  मिनिटे

131 वसई तहसील ऑफिस ते अंबाडी

4

6:00 – 19:00

60  मिनिटे

एकूण

29

 

 

मार्ग नालासोपारा

बस क्रमांक

वेळ

वारंवारता (VVMT)

202 नालासोपारा पूर्व नालासोपारा फाटा

12

5:30 – 23:30

5 मिनिटे

202 नालासोपारा पूर्व नालासोपारा फाटा

3 (रात्री)

10:30 – 7:00

20  मिनिटे

212 नालासोपारा पूर्व ठाणे कोपरी

6

6:00 –  19:30

30  मिनिटे

208 नालासोपारा पूर्व सातिवली वसंत नागरी

5

6:30 – 22:00

10  मिनिटे

207 नालासोपारा पूर्व विरार पूर्व

4

6:00 – 23:30

10  मिनिटे

128  नालासोपारा पूर्व ते वसई (ई) गौराई पाडा

3

6:00 – 21:30

30  मिनिटे

एकूण

33

 

 

मार्ग विरार  (पूर्व/पश्चिम)

बस क्रमांक

वेळ

वारंवारता (VVMT)

201 चंदनसार ते वसई तहसील ऑफिस

7

5:30 – 22:00

30  मिनिटे

301 विरार पूर्व जीवदानी

1

5:40 – 22:00

30  मिनिटे

302 विरार पूर्व फुलपाडा धरण

2

5:40 – 01:15

10  मिनिटे

303 विरार पूर्व शीरसार फाटा

7

5:40 – 21:30

10  मिनिटे

303 विरार पूर्व शीरसार फाटा

3 (रात्री)

5:40 – 21:30

10  मिनिटे

307 -विरार पूर्व ते सातिवली

2

6:00 –  20:30

30  मिनिटे

305 विरार पश्चिम ते अर्नाळा

8

4:00 – 23:00

10  मिनिटे

305 विरार पश्चिम ते अर्नाळा

2 (रात्री)

22:30 – 7:00

30  मिनिटे

310 विरार पश्चिम ते  नवापुर

2

5:30 – 9:30

30  मिनिटे

312 विरार पश्चिम ते सत्पाळा

2

5:30 – 9:30

30  मिनिटे

316 विरार पश्चिम ते विवा कॉलेज

2

6:00 – 21:00

30  मिनिटे

एकूण

38

 

 

वसई विरार परिवहन सेवा वेळापत्रक डाउनलोड
वसई विरार परिवहन सेवा वेळापत्रक २०१८ डाउनलोड

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७
  • माहिती तंत्रज्ञान विभाग दुरध्वनी क्र.- 7447404164

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.