You are here:    Home      Uncategorized

*वसई विरार शहर महानगरपालिका*

*वसई विरार शहर महानगरपालिका* वैद्यकीय आरोग्य विभाग *जाहीर आवाहन* सर्व *० ते ५ वर्ष वयोगटातील* बालकांच्या पालकांना जाहीर आवाहन करण्यात येते की त्यांनी आपल्या बालकांना *पोलिओचा डोस न चुकता रविवार दिनांक १७/०९/२०१७ रोजी* आपल्या जवळच्या पोलिओ बूथवर नेवून अवश्य पाजा … *१)* बाळ नुकतेच जन्मलेले असेल तरीही *२)* यापूर्वी डोस दिला असेल तरीही *३)* बाळ…

Read More

आपत्ती व्यवस्थापन

  • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
  • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111
  • वैद्यकीय अधिकारी दुरध्वनी क्र.- 7720060519
  • नोडल ऑफिसर वैद्यकीय आरोग्य विभाग दुरध्वनी क्र.- 9987240750

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.