You are here:    Home      बातम्या आणि कार्यक्रम (Page 2)

** *वसई विरार शहर महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य विभागाद्वारा जनहितार्थ जारी* **

** *वसई विरार शहर महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य विभागाद्वारा जनहितार्थ जारी* ** सर्व नागरिकांना कळकळुन विनंती आहे की, आपल्याकडे सर्व प्रत्येक शहरात, तालुक्यात आणि प्रत्येक गावात आणि शहरातील व गावातील प्रत्येक शाळेत अगदी मोफत… शासकीय आरोग्य विभागातर्फे measles + rubella लस मोहिम येत्या *२७ नोव्हेंबर ला सुरु होत आहे. हा संदेश सर्वांपर्यंत पोचवा* तरी प्रत्येक नागरिकांनी…

Read More

*MR लसीकरण मोहीम नोव्हेंबर २०१८*

*MR लसीकरण मोहीम नोव्हेंबर २०१८* २७ नोव्हेंबर ते २७ डिसेंबर पर्यंत वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील सर्व शाळा,हॉस्पिटल येथे लसीकरण मोहिमेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.

Read More

*कौशल्य विकास प्रशिक्षण,मार्गदर्शन शिबिर व रोजगार मेळावा*

*दिनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान व जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पालघर यांच्या संयुक्त विद्यमानाने कौशल्य विकास प्रशिक्षण,मार्गदर्शन शिबिर व रोजगार मेळावा-वसई-विरार शहर महानगरपालिका*

Read More

*Ease of Living standards*

1. The ministry of housing and urban affairs (MoHUA) has launched ‘ *Ease of Living standards* ‘ for which assessment of city Livability Index was done from 116 cities across India. 2. Cities we’re accessed on parameters of governance, identity, and culture, Education, safety and security, Economy and Inclusiveness, public open spaces, Mixed land use,…

Read More

*जाहीर आवाहन*

वसई-विरार शहर महानगरपालिका सर्व ० ते ५ वर्ष वयोगटातील बालकांना*पोलिओचा डोस न चुकता दिनांक:५ ऑगस्ट २०१८ रोजी जाऊन प्रत्यक्ष डोस पाजुन घ्या.* वेळ:सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत.

Read More

*जाहीर आवाहन*

*जाहीर आवाहन* वसई-विरार शहर महानगरपालिका-वृक्ष लागवडीबाबत राष्ट्रीय वननीती नुसार राज्याचे 33% भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित असणे गरजेचे आहे,यासाठी येणार्‍या 3 वर्षात एकूण 50 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे.त्याकरिता http://greenarmy.mahaforest.gov.in/index.php?option=register&lang=Mar ,सदर नमुद केलेल्या Link वर जाऊन सदस्य होण्यासाठी नोंदणी करा,जेणेकरून लोकसहभाग व सहयोग घेऊन आपले शहर हरित व सुंदर बनवणेकरिता महानगरपालिकेस सहकार्य करा.

Read More

आपत्ती व्यवस्थापन

  • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
  • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111
  • वैद्यकीय अधिकारी दुरध्वनी क्र.- 7720060519
  • नोडल ऑफिसर वैद्यकीय आरोग्य विभाग दुरध्वनी क्र.- 9987240750

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.