You are here:    Home      बातम्या आणि कार्यक्रम (Page 4)

A training session had been arranged for all *UPHC Pharmacists*

A training session had been arranged for all *UPHC Pharmacists* regarding *DVD-MS* *(E-AUSHADHI)*at CT Office training center,Bolinj today *18/11/17* at *2pm*.Hopefully all UPHC Pharmacists will find the training very useful and hope we can help improvise our work after this.Certain UPHC Pharmacists were absent for the training.They are instructed to follow up regarding the same.We…

Read More

Outreach camp was organised at Pachubandar Vasai West.

Uphc Vasai today on 17/11/17,an outreach camp was organised at Pachubandar Vasai West,General health check up,ANC checkup,health check up of school students was done by Dr. Balaji Patil,Dr. Milind Jadhav,Dr. Reshma Kale,Dr. Vasant Patil and Vasai UPHC staff..Dr. Anirudha Bhele RCHO also visited the camp.Health education n awareness about vbd,leprosy,tb was done during this camp.10…

Read More

Outreach camp for slum population at Z P school

Uphc Chandansar had arranged outreach camp for slum population at Z P school Jivdani pada,Virar east. In this camp counselling n blood investigation of ANC was done,awareness about healthy food and nutrition was given by the Anm. Total beneficiaries-85

Read More

*दिनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान*

*दिनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान* अंतर्गत वसई-विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील बेघर नागरीकांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात बांधण्यात आलेल्या निवारा केंद्रात आज दिनांक-११/१०/२०१७ रोजी रात्री ठीक १०:०० वाजेपासून ते सकाळी ०२:१५ पर्यंत दिनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान कक्षातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी परिश्रम घेऊन लहान मुले,महिला व पुरुष असे एकूण ४५ बेघर नागरिकांना *विराट-नगर येथे…

Read More

*वसई विरार शहर महानगरपालिका*

*वसई विरार शहर महानगरपालिका* वैद्यकीय आरोग्य विभाग *जाहीर आवाहन* सर्व *० ते ५ वर्ष वयोगटातील* बालकांच्या पालकांना जाहीर आवाहन करण्यात येते की त्यांनी आपल्या बालकांना *पोलिओचा डोस न चुकता रविवार दिनांक १७/०९/२०१७ रोजी* आपल्या जवळच्या पोलिओ बूथवर नेवून अवश्य पाजा … *१)* बाळ नुकतेच जन्मलेले असेल तरीही *२)* यापूर्वी डोस दिला असेल तरीही *३)* बाळ…

Read More

*वसई विरार शहर महानगरपालिका-कुष्ठरोग शोध अभियान 2017*

*वसई विरार शहर महानगरपालिका* *कुष्ठरोग शोध अभियान 2017* केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार राज्यातील 22 जिल्हयांमध्ये “कुष्ठरोग शोध अभियान-2017” राबविण्यात येणार असून वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रांतर्गत दि.06 सप्टेंबर 2017 ते 15 सप्टेंबर 2017 व दि.25 सप्टेंबर 2017 ते 29 सप्टेंबर 2017 या कालावधीत सदर अभियान राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेचे उद्दिष्ट कुष्ठरोग रूग्णांना लवकरात लवकर…

Read More

आपत्ती व्यवस्थापन

  • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
  • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111
  • वैद्यकीय अधिकारी दुरध्वनी क्र.- 7720060519
  • नोडल ऑफिसर वैद्यकीय आरोग्य विभाग दुरध्वनी क्र.- 9987240750

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.