You are here:    Home      बातम्या आणि कार्यक्रम (Page 5)

One Day One Programme Activity-IEC and Health Talk regarding

One Day One Programme Activity-IEC and Health Talk regarding Dengue,Malaria,and Filaria taken today on 08/06/17……..at Saidatt dongari area by Uphc Chandansar and Uphc Ranale Talao staff with the help of Mr.Jagzap and Mr.Patil. Information given to the people by showing mosquito breeding. ..video….by flash cards ,banners, ..gappi fish…..and larvae found in containers…. with informativ speech…

Read More

निरोगी राज:काल सप्ताहाला सुरुवात

निरोगी राज:काल सप्ताहान्तर्गत महानगरपालिकेच्या तुळींज रुग्णालयात दि. ५/६/१७ रोजी सायंकाळी ४:०० वाजता मा. महापौर श्रीमती प्रवीणा हितेन्द्र ठाकुर यांच्या हस्ते स्वयंचलित सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन चे उदघाटन करण्यात येणार आहे. दि. ६/६/१७ रोजी वसई येथील सर डी. एम्. पेटिट रुग्णालयात सकाळी ११:०० वाजता मा. सभापती – महिला व बाल कल्याण विभाग श्रीमती भारती देशमुख यांच्या…

Read More

राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत कौशल्य प्रशिक्षण कर्यक्रमा द्वारे रोजगाराची उपलब्धता या उपांगाअंतर्गत विशेष नाव नोंदणी अभियान

राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत कौशल्य प्रशिक्षण कर्यक्रमा द्वारे रोजगाराची उपलब्धता या उपांगाअंतर्गत विशेष नाव नोंदणी अभियान…

Read More

आपत्ती व्यवस्थापन

  • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
  • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111
  • वैद्यकीय अधिकारी दुरध्वनी क्र.- 7720060519
  • नोडल ऑफिसर वैद्यकीय आरोग्य विभाग दुरध्वनी क्र.- 9987240750

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.