You are here:    Home      बातम्या आणि कार्यक्रम      *कौशल्य विकास प्रशिक्षण,मार्गदर्शन शिबिर व रोजगार मेळावा*

*कौशल्य विकास प्रशिक्षण,मार्गदर्शन शिबिर व रोजगार मेळावा*

3_sept

*दिनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान व जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पालघर यांच्या संयुक्त विद्यमानाने कौशल्य विकास प्रशिक्षण,मार्गदर्शन शिबिर व रोजगार मेळावा-वसई-विरार शहर महानगरपालिका*

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७
  • माहिती तंत्रज्ञान विभाग दुरध्वनी क्र.- 7447404164

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.