You are here:    Home      बातम्या आणि कार्यक्रम      वसई विरार शहर महानगरपालिका अंतर्गत प्रभाग समिती सी येथे “लोकशाही पंधरवडा २०१९” या कार्यक्रमानिमित्ताने दिनांक: २६/०१/२०१९ ते १०/०२/२०१९ पर्यंत भव्य रांगोळी प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे.

वसई विरार शहर महानगरपालिका अंतर्गत प्रभाग समिती सी येथे “लोकशाही पंधरवडा २०१९” या कार्यक्रमानिमित्ताने दिनांक: २६/०१/२०१९ ते १०/०२/२०१९ पर्यंत भव्य रांगोळी प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे.

IMG-20190201-WA0002IMG-20190201-WA0003IMG-20190201-WA0004IMG-20190201-WA0005IMG-20190201-WA0006IMG-20190201-WA0007IMG-20190201-WA0008IMG-20190201-WA0009IMG-20190201-WA0010IMG-20190201-WA0011IMG-20190201-WA0012IMG-20190201-WA0013IMG-20190201-WA0014IMG-20190201-WA0015IMG-20190201-WA0016IMG-20190201-WA0017IMG-20190201-WA0018IMG-20190201-WA0019IMG-20190201-WA0020IMG-20190201-WA0021IMG-20190201-WA0022IMG-20190201-WA0023IMG-20190201-WA0024IMG-20190201-WA0025IMG-20190201-WA0026IMG-20190201-WA0027IMG-20190201-WA0028IMG-20190201-WA0029IMG-20190201-WA0030IMG-20190201-WA0031IMG-20190201-WA0032IMG-20190201-WA0033IMG-20190201-WA0034IMG-20190201-WA0035IMG-20190201-WA0036IMG-20190201-WA0037IMG-20190201-WA0038

आपत्ती व्यवस्थापन

  • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
  • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111
  • वैद्यकीय अधिकारी दुरध्वनी क्र.- 7720060519
  • नोडल ऑफिसर वैद्यकीय आरोग्य विभाग दुरध्वनी क्र.- 9987240750

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.