You are here:    Home      कार्यालयीन कामकाज      सर्व साधारण सभा

सर्व साधारण सभा

सर्व साधारण सभा ९ जुलै २०१५ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १९ ऑगस्ट २०१५ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १४ सप्टेंबर २०१५ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २० ऑक्टोंबर २०१५ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा ९ नोव्हेंबर २०१५ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १७ डिसेंबर २०१५ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २० जानेवारी २०१६ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २० फेब्रुवारी २०१६ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १६ मार्च २०१६ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १९ मार्च २०१६ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १६ एप्रिल २०१६ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २५ एप्रिल २०१६ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १८ जून २०१६ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १९ जुलै २०१६ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १९ ऑगस्ट २०१६ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १९ सप्टेंबर २०१६ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १९ ऑक्टोबर २०१६ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १८ नोव्हेंबर २०१६ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १९ डिसेंबर २०१६ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २० फेब्रुवारी २०१७ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा ६ मार्च २०१७ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १३ एप्रील २०१७ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा (क्रीडा अनुदान) १४ जुलै २०१७ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २० मे २०१७ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १९ जून २०१७ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १४ जुलै २०१७ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १४ ऑगस्ट २०१७ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १८ सप्टेंबर २०१७ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १३ ऑक्टोबर २०१७ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २० नोव्हेंबर २०१७ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १९ डिसेंबर २०१७ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २७ डिसेंबर २०१७ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १९ जानेवारी २०१८ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १७ फेब्रुवारी २०१८ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १६ मार्च २०१८ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा (बजेट) १६ मार्च २०१८ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २० एप्रिल २०१८ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २० जुलै २०१८ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २८ ऑगस्ट २०१८ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १९ सप्टेंबर २०१८ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २० ऑक्टोबर २०१८ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १५ नोव्हेंबर २०१८ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १९ डिसेंबर २०१८ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २९ डिसेंबर २०१८ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १७ जानेवारी २०१९ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १३ फेब्रुवारी २०१९ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २२ फेब्रुवारी २०१९(बजेट) डाउनलोड
सर्व साधारण सभा ०८ मार्च २०१९ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २० जुन २०१९ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १९ जुलै २०१९ डाउनलोड
विशेष सर्व साधारण सभा ५ ऑगस्ट २०१९ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २० ऑगस्ट २०१९ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा ३१ ऑगस्ट २०१९ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा ११ सप्टेंबर २०१९ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १८ सप्टेंबर २०१९ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १९ नोव्हेंबर २०१९ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १३ डिसेंबर २०१९ डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २० जानेवारी २०२० डाउनलोड
सर्व साधारण सभा २० फेब्रुवारी २०२० डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १६ मार्च २०२०(बजेट) डाउनलोड
सर्व साधारण सभा १६ मार्च २०२० डाउनलोड

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
  • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.
escort kurtköy kurtköy escortlar
maltepe escort beyoglu escort konyaalti escort beylikduzu escort konyaalti escort
bodrum escort ataşehir escort kartal escort ümraniye escort kadıköy escort pendik escort kurtköy escort