You are here:    Home      शहरातील सुविधा      इस्पितळ

इस्पितळ

महानगरपालिका रुग्णालये/दवाखाने

वसई विरार शहर महानगरपालिका वैदयकीय अधिकारी – वैदयकीय आरोग्य विभाग /रुग्णालय/नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांची यादी डाउनलोड
वसई विरार शहर महानगरपालिका वैदयकीय आरोग्य विभाग /रुग्णालय/नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांची यादी डाउनलोड

संस्थेची रुग्णालये

क्र.
 • डॉक्टरांचे नाव
 • हॉस्पिटलचे नाव व पत्ता
 • दुरध्वनी/भ्रमणध्वनी क्र.
 • डॉ. शिरीष उपाध्ये(एम.डी.)
  वैद्यकिय आधिक्षक
 • संजीवनी हॉस्पिटल, दत्तमंदिराजवळ, विरार (प)
 • (०२५०) २५०२२८४, (०२५०) २५०५०२९ / ९८९००७७४२७
 • डॉ. प्रमोद ससाळेकर(एम. एस.)
  वैद्यकिय अधिक्षक
 • कार्डिनल ग्रेशियस मेमोरेबल हॉस्पिटल, बंगली, वसई
 • (०२५०) २३२४२२०, (०२५०) २३२२३८३ / ९८२३३०१८८०
 • डॉ. एम. एस. मेनन(एम. डी.)
  वैद्यकिय संचालक
 • कृपा नर्सिंग होम, एचआयव्ही/ एडस केअर मॅनेजमेन्ट, कृपा व्यसनमुक्ती केंद्र , पापडी ,वसई ४०१२०१
 • (०२५०) २३२६०६९, (०२५०) २३२४५८८
 • डॉ. आर. डी. जोशी
  नेत्र चिकित्सक
 • वसई ब्लाईंड रिलिफ असोसिएशन, आय अँण्ड जनरल हॉस्पिटल, आझाद रोड, पारनाका, वसई ४०१२०१
 • (०२५०) २३०८२७८
 • डॉ. डी. एस. सक्सेना(एम.एस.)
  वैद्यकिय अधिक्षक
 • स्वामी श्रध्दानंद हॉस्पिटल, निर्मळ, नालासोपारा (प.)
 • (०२५०) २४७०३३१
 • डॉ. विकास परुळेकर
 • लोकनायक जयप्रकाश नारायणदास हॉस्पिटल, वालीव, वसई (पूर्व)
 • (०२५०) २०२३५६५ / ९८६०५१८९१६
 • डॉ. जगदिश सामंत
 • महालक्ष्मी हॉस्पिटल, राममंदिर समोर, अर्नाळा
 • (०२५०) २५८७३८९
 • श्री. उमेश सावंत
  (प्रकल्प प्रमुख)
 • राष्ट्र सेवा समिती संचलित
  १) नरवीर चिमाजी अप्पा मोफत फिरता दवाखाना
  २) संत गाडगेबाबा रुग्ण सहाय्यक केंद्र (केअरटेकर)
  ३) स्वामी विवेकानंद रुग्णसाहित्य केंद्र
 • (०२५०) २४०७८४२, ७४९८२१३३०३/०५
 • श्री. प्रदीप तेंडूलकर
  (प्रकल्प विश्वस्त)
 • राजेंद्रकुमार अग्रवाल हॉस्पिटल, गोलानी नाका, वालीव, वसई (प.)
 • (०२५०) ३२९७६६६, (०२५०) ६४५३१४०
१०
 • डॉ. अनुज भसीन
 • प्लॅटिनम हॉस्पिटल प्रा.लि., श्री संकल्प सिद्धी कॉम्प्लेक्स, रेंज ऑफिससमोर, गोखीवरे, वसई(पूर्व)
 • ९३२०८३५५०२/२५

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

 • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
 • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
 • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
 • पोलीस स्थानक : १००
 • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
 • वैद्कीय मदत : १०८
 • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111
 • वैद्यकीय अधिकारी दुरध्वनी क्र.- 7720060519
 • नोडल ऑफिसर वैद्यकीय आरोग्य विभाग दुरध्वनी क्र.- 9987240750

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.