You are here:    Home      शहरातील सुविधा      रक्तपेढ्या

रक्तपेढ्या

क्र.
 • रक्तपेढीचे नाव
 • पत्ता
 • दूरध्वनी क्रमांक.
 • संजीवनी हॉस्पिटल रक्तपेढी
 • विरार (प.)
 • (०२५०)२५०२२८४, (०२५०)२५०२२२९
 • विजयी रक्तपेढी
 • अंड्राडिस भवन, पापडी टेलिफोन एक्स्चेंजमागे,वसई
 • (०२५०)६४५०२५०, (०२५०)६४५०२५०
 • सरला ब्लड बँक
 • रवि हॉस्पिटल,आनंद नगर,वसई रोड
 • (०२५०)२३३२६८४, (०२५०)२३४९९५०
 • वसई मेडिकल फाऊंनडेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट रक्तपेढी
 • गोल्डन पार्क हॉस्पिटल, वसई रोड (प.)
 • (०२५०)२३३४५७७

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

 • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
 • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
 • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
 • पोलीस स्थानक : १००
 • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
 • वैद्कीय मदत : १०८
 • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111
 • वैद्यकीय अधिकारी दुरध्वनी क्र.- 7720060519
 • नोडल ऑफिसर वैद्यकीय आरोग्य विभाग दुरध्वनी क्र.- 9987240750

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.