You are here:    Home      शहरातील सुविधा      नेत्रपेढ्या

नेत्रपेढ्या

 • क्र.
 • रुग्णालयांची नावे
 • रुग्णालयांचा पत्ता
 • दूरध्वनी क्र.
 • क्र.
 • रुग्णालयांची नावे
  कर्नल सर जमशेदजी दुग्गन शासकीय नेत्रपेढी
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  सर जे.जे हॉस्पिटल,भायखळा,मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२३७५९१०२/२३७३५५५५
 • क्र.
 • रुग्णालयांची नावे
  के.ई.एम.हॉस्पिटल
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  परळ,मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२४१३६०५१/२४१३१७६३
 • क्र.
 • रुग्णालयांची नावे
  लोकमान्य टिळक रुग्णालय
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  सायन,मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२४०९३०७७/२४०७६३८२
 • क्र.
 • रुग्णालयांची नावे
  नायर हॉस्पिटल
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  मुंबई सेन्ट्रल,मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२३०८१४९१/२३०८१७५८
 • क्र.
 • रुग्णालयांची नावे
  राजावाडी हॉस्पिटल
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  घाटकोपर,मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२५११५०६६/२५११५०६७
 • क्र.
 • रुग्णालयांची नावे
  कुपर हॉस्पिटल
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  विलेपार्ले,मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२६२०७२५६/२६२०७२५७
 • क्र.
 • रुग्णालयांची नावे
  रेड क्रॉस
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  कोपरी,ठाणे
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२५३३३४५५/२५४२०६३९
 • क्र.
 • रुग्णालयांची नावे
  रोटरी क्लब
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  कुलाबा,मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२२१५१३०३/२२१५१६७६
 • क्र.
 • रुग्णालयांची नावे
  बॉम्बे हॉस्पिटल
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  मरिन लाईन्स,मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२२०६७६७६
 • क्र.
  १०
 • रुग्णालयांची नावे
  भाटीया हॉस्पिटल
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  ताडदेव,मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२३०७१२९७/२३०७१२९८
 • क्र.
  ११
 • रुग्णालयांची नावे
  हरकिशनदास हॉस्पिटल
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  प्रार्थना समाज,मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२३८८७१६२/२३८८६५६१
 • क्र.
  १२
 • रुग्णालयांची नावे
  नानावती हॉस्पिटल
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  विलेपार्ले,मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२६१८२२५५
 • क्र.
  १३
 • रुग्णालयांची नावे
  समर्पण हॉस्पिटल
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  बोरीवली,मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२८६२४४०४/२८०११५५३
 • क्र.
  १४
 • रुग्णालयांची नावे
  जैन क्लिनीक
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  चर्नी रोड,मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२३८२९३०८/२३८२९३०९
 • क्र.
  १५
 • रुग्णालयांची नावे
  अर्पण हॉस्पिटल
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  घाटकोपर,मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२५१४०८९७/२५१४७२९३
 • क्र.
  १६
 • रुग्णालयांची नावे
  बचुअली नेत्रपेढी
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  के.ई.एम. हॉस्पिटलसमोर,परळ मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२४१६४३४२/२४१६२९२९
 • क्र.
  १७
 • रुग्णालयांची नावे
  रोटरी नेत्रपेढी
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  बोरिवली
 • दूरध्वनी क्र.
  ९८२१६०१९१९/९८२१८०१९१९
 • क्र.
  १८
 • रुग्णालयांची नावे
  सहियारा नेत्रपेढी
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  बी/३०५,मानस रेसिडेन्सी,तीन हात नाका पेट्रोल पंप,लालबहादूर शास्त्री मार्ग,ठाणे
 • दूरध्वनी क्र.
  ०२२-२५३४१९१९/९३२०६११९१९/९३२१३११९१९/९३२०४११९१९
 • क्र.
  १९
 • रुग्णालयांची नावे
  लक्ष्मी नेत्रपेढी
 • रुग्णालयांचा पत्ता
  उरण रोड,पनवेल,नवी मुंबई
 • दूरध्वनी क्र.
  (०२२)२७४५४०६०/२७४५२२२८

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

 • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
 • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
 • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
 • पोलीस स्थानक : १००
 • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
 • वैद्कीय मदत : १०८
 • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111
 • वैद्यकीय अधिकारी दुरध्वनी क्र.- 7720060519
 • नोडल ऑफिसर वैद्यकीय आरोग्य विभाग दुरध्वनी क्र.- 9987240750

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.