You are here:    Home      शहरातील सुविधा      शासकीय कार्यालये

शासकीय कार्यालये

क्र.
 • शासकीय कार्यालये
 • पत्ता
1
 • वसई सत्र न्यायलय
 • वसई गाव, झेंडा बझार, वसई रोड – पश्चिम
2
 • पंचायत समिती
 • किल्ला रोड, वसई कोर्ट समोर, वसई रोड – पश्चिम
3
 • बी.एस.एन.एल टेलीफोन
 • रेणुका निवास, आनंदनगर, वसई रोड – पश्चिम
4
 • एम.एस.इ.बी 
 • दत्तात्रय शॉपिंग सेंटर, पार्वती सिनेमाॅल समोर, वसई रोड – पश्चिम
5
 • सिडको ऑफिस
 • नवघर, वसई रोड – पूर्व
6
 • वसई पोस्ट ऑफिस 
 • विमल शॉपिंग सेंटरच्या बाजूला, वसई रोड – पश्चिम
7
 • वसई आर.टी.ओ. कॅम्प
 • किल्ला रोड ,वसई कोर्ट जवळ ,वसई रोड – पश्चिम
8
 • तहसील कार्यालय
 • किल्ला रोड, कोळीवाडा, वसई पश्चिम

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

 • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
 • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
 • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
 • पोलीस स्थानक : १००
 • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
 • वैद्कीय मदत : १०८
 • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111
 • वैद्यकीय अधिकारी दुरध्वनी क्र.- 7720060519
 • नोडल ऑफिसर वैद्यकीय आरोग्य विभाग दुरध्वनी क्र.- 9987240750

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.