You are here:    Home      अहवाल आणि सर्वेक्षण      लेखा परीक्षण अहवाल

लेखा परीक्षण अहवाल

लेखा परीक्षण अहवाल वर्ष २०११ – १२ ( भाग १ ) Download
लेखा परीक्षण अहवाल वर्ष २०११ – १२ ( भाग २ ) Download
लेखा परीक्षण अहवाल वर्ष २०१२ – १३ Download
लेखा परीक्षण अहवाल वर्ष २०१३ – १४ Download
लेखा परीक्षण अहवाल वर्ष २०१४ – १५ Download
लेखा परीक्षण अहवाल वर्ष २०१५ – १६ Download
स्थानिक निधी लेखा परीक्षण अहवाल २०११ – १२ Download
स्थानिक निधी लेखा परीक्षण अहवाल २०१२ – १३ Download
स्थानिक निधी लेखा परीक्षण अहवाल २०१३ – १४ ते २०१४ – १५ Download
स्थानिक निधी लेखा परीक्षण अहवाल २०१५ – १६ Download
स्थानिक निधी लेखा परीक्षण अहवाल २०१६ – १७ ते २०१७ – १८ Download
प्रधान महालेखापाल यांच्या कडील लेखापरीक्षा अहवाल २०१३ Download
प्रधान महालेखापाल यांच्या कडील लेखापरीक्षा अहवाल २०१४ Download
प्रधान महालेखापाल यांच्या कडील लेखापरीक्षा अहवाल २०१७ Download
प्रधान महालेखापाल यांच्या कडील लेखापरीक्षा अहवाल २०१९ Download

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
  • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.
escort kurtköy kurtköy escortlar
maltepe escort beyoglu escort konyaalti escort beylikduzu escort konyaalti escort
bodrum escort ataşehir escort kartal escort ümraniye escort kadıköy escort pendik escort kurtköy escort