Eye Banks

 • Sr. No.
 • Hospital Name
 • Hospital Address
 • Contact No.
 • Sr.No.
  1
 • Hospital Name
  karnal sir jamshedji duggan shashkiya netrapedhi,sir.J.J. hospital
 • Hospital Address
  Parel,Mumbai
 • Contact No.
  (022)23759102/23735555
 • Sr.No.
  2
 • Hospital Name
  K.E.M.hospital
 • Hospital Address
  Bhaykhala,Mumbai
 • Contact No.
  (022)24136051/24131763
 • Sr.No.
  3
 • Hospital Name
  Lokmanya tilak hospital
 • Hospital Address
  Sayan,Mumbai
 • Contact No.
  (022)24093077/24076382
 • Sr.No.
  4
 • Hospital Name
  Nayar hospital
 • Hospital Address
  Mumbai sentral,Mumbai
 • Contact No.
  (022)23081491/23081758
 • Sr.No.
  5
 • Hospital Name
  Rajavadi hospital
 • Hospital Address
  Ghatkopar,Mumbai
 • Contact No.
  (022)25115066/25115067
 • Sr.No.
  6
 • Hospital Name
  Kupar hospital
 • Hospital Address
  Vileparlle,Mumbai
 • Contact No.
  (022)26207256/26207257
 • Sr.No.
  7
 • Hospital Name
  Red cross
 • Hospital Address
  Kopri,thane
 • Contact No.
  (022)25333455/25420639
 • Sr.No.
  8
 • Hospital Name
  Rotri club
 • Hospital Address
  Kulaba,Mumbai
 • Contact No.
  (022)22151303/22151303/22151676
 • Sr.No.
  9
 • Hospital Name
  Bombay hospital
 • Hospital Address
  Marin lines,Mumbai
 • Contact No.
  (022)22067676
 • Sr.No.
  10
 • Hospital Name
  Bhatiya hospital
 • Hospital Address
  Tad dev,Mumbai
 • Contact No.
  (022)23071297/23071298
 • Sr.No.
  11
 • Hospital Name
  Harkishandass hospital
 • Hospital Address
  Prarthana samaj,Mumbai
 • Contact No.
  (022)23887162/23886561
 • Sr.No.
  12
 • Hospital Name
  Nanavati hospital
 • Hospital Address
  Vileparle,Mumbai
 • Contact No.
  (022)26182255
 • Sr.No.
  13
 • Hospital Name
  Samarpan
 • Hospital Address
  Borivali,Mumbai
 • Contact No.
  (022)28624404/28011553
 • Sr.No.
  14
 • Hospital Name
  Jain clInic
 • Hospital Address
  Charni road,Mumbai
 • Contact No.
  (022)23829308/23829309
 • Sr.No.
  15
 • Hospital Name
  Arpan hospital
 • Hospital Address
  Ghatkopar,Mumbai
 • Contact No.
  (022)25140897/25147293
 • Sr.No.
  16
 • Hospital Name
  Bachuali Netrapedhi
 • Hospital Address
  Before K.E.M. Hospital,Parel Mumbai
 • Contact No.
  (022)24164342/24162929
 • Sr.No.
  17
 • Hospital Name
  Rotary Netrapedhi
 • Hospital Address
  Borivali
 • Contact No.
  9821601919/9821801919
 • Sr.No.
  18
 • Hospital Name
  Sahiyaara Netrapedhi
 • Hospital Address
  B/305,Manas Residency,Tin Hat Naka Petrol Pump,Lal Bahadur Shastri Marg,Thane
 • Contact No.
  (022)25341919,9320611919/9321311919/9320411919
 • Sr.No.
  19
 • Hospital Name
  Lakshmi Netrapedhi
 • Hospital Address
  Uran Road,Panvel,Navi Mumbai
 • Contact No.
  (022)27454060/27452228
X