Disaster Management Ward Wise Contact number

Ward AddressContact Number
ABolinj Vvcmc office,Bolinj naka,Virar west8956697291
BVvcmc office,near nalasopara station,nalasopara west8956697292
CChandansar Vvcmc office,Near virar railway station,above fish market,Virar east8956697293
DAchole vvcmc office,nalasopara east.8956697294
E Vvcmc Nalasopara office,Nalasopara (West)8956697295
FPelhar Vvcmc Office, pelhar8956697296
GVvcmc waliv office,near waliv naka,waliv.8956697297
HVvcmc Navghar-Manickpur office,Navghar,Vasai West8956697298
IVvcmc Vasai Gaon office,Parnaka,Vasai(West)8956697299
Fire And Disaster Management Contact Number

1.Shree. Ramesh Manale :- 8275454582 (Add. Commissioner)

2.Shree. Sadanand Purav:- 9819197999(Deputy Commissioner)

3.Shree. Dilip Palav:- 7720018101 (Fire Officer)

 

Sr NoFire StationsPerson Name & Contact numberPerson Name & Contact numberPerson Name & Contact number
1Main Fire Station Achole
0250-2464811
9822321684
Shree.Vivek Kalu Kini
8007450101
Shree.Sagar Diwa
9284813330
Shree.Vishal J. Shirke
9763501790
Shree.Bhupendra Patil
9226017880
Shree.Ganesh Hankare
8380022101
Shree. Rupesh Patil
7276102101
2Shreepasta nalasopara (W)
8669974101
0250-2402101
7775042200
Shree.Kishor Patil
9209279420
Shree.Jaganath Gujnur
9960451505
Shree.Prasad Vishe
9545721615
Shree.Yogesh Mhatre
9689989044
Shree.Sambhaji Bhoite
7709968145
Shree Yugesh Patil
7276811989
3Sancity Diwanman Vasai (W)
8669971101
8805915101
Shree.Nandkumar Shigare
9834702729
Shree.Niket Patil
9049512339
Shree. Sainath Dalvi
9029777535
Shree. Madhusudan Desai
9834622749
Shree. Kunal Patil
7039700183
Shree. Yuvraj Kadam
8268250802
4Bolinj,Virar(W)
8888864283
8669979101
Shree. Shivaji Satpute
9209577145
Shree.Prasad Patil
8668791394
Shree.Darshan Mhatre
8169026815
Shree.Gurav Patil
8806954501
Shree.Vivek Gharat
9359473830
Shree. Sujan Sankhe
8830791754
5Phoolpada road virar(E)
8975360101
8669976101
Shree. Macheal Lopis
9226772111
Shree.Vilas Vishe
893882101
Shree. Kiran Aarekar
9867782292
Shree.Mahesh Dalvi
9757379539
Shree. Anil Matefod
9022205779
Shree. Harshan koli
7028583535
6Tam Talav vasai gaon
8888864275
8669967101
Shree.Vijay Rane
8149705699
Shree. Sopan Patil
7744848079
Shree. Dushant Thakur
8329057583
Shree.Mukesh Chavhan
7385067143
Shree. Ajit Mhatre
9011383855
Shree. Ravindra Rasam
9890015642
7Navghar Vasai(E)
8888864297
Shree.jayesh Chiplunkar
8080903037
Shree.Mahendra Satpute
9209875521
Shree.Milind Dalvi
9029180745
Shree.Nishant Shatri
9699143737
Shree. Sandeep Yadav
9892834493
Shree. Anirudha Patil
7972067439

Main Disaster Management center- Diwanman(0250-2334546/2334547)7058911125/7058991430

1.Shree. Vishwanath Bhyandarkar:- 7020322369
2.Shree. Pradeep Jadhav:-9370846003
3.Shree Rajendra Patil:- 9270901105
4.Shree Vasant Pawar:-9049667678

5.Shree.Prabhakar Pedavi:-9226171842
6.Shree. Amit Kini:-9765139344

X