ONLINE CIVIC SERVICES

Property Tax

Online Payment
No Dues Certificate
Assessment Certificate

Online Water Tax

Online Tax bill payment help citizen to view or pay their bill online without any hassle.

Right To Service(RTS)

Online Services
click here

Scheme

VVCMC provide different kind of scheme which helps citizen for improving themselves.

Election

VVCMC Draft ward formation map 2022

Vasai Virar Transport Service

Vasai Virar Transport Service

मतदार केंद्र यादी

लोकसभा निवडणूक २०२४Voter List

FACEBOOK

Latest Updates

"21.06.2024_आंतरराष्ट्रीय योग दिन"

"20.06.2024 पाणीपुरवठा विभाग प्रेस नोट "

"वृक्षप्राधिकारण विभाग जाहीर सूचना "

"मालमत्ता करामध्ये विशेष सूट "

"वृक्षप्राधिकारण विभाग जाहीर सूचना "

"वैद्यकीय आरोग्य विभाग प्रेस नोट "

"11.06.2024 आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष "

"अतिसार नियंत्रण पंधरवडा "

"जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त वृक्षारोपण "

"बांधकाम विभाग जाहीर सूचना "

"दरड प्रवण क्षेत्राची यादी "

"धोकादायक इमारत जाहीर सूचना"

"10.05.2024 २८६ वा वसई विजयोत्सव दिन मोठ्या जल्लोषात संपन्न"

"क्रीडा व सांस्कृतिक विभाग प्रेसनोट"

"16.05.2024 हज यात्रेकरूंच्या लसीकरणाबाबत"

"16.05.2024 राष्ट्रीय डेंग्यू दिवस"

"15.05.2024 नालेसफाई बाबत "

" 15.05.2024 वैद्यकीय विभाग मतदान जनजागृती "

" 11.05.2024 बाईक रॅलीमार्फत मतदान जनजागृती "

" 08.05.2024 पाणीपुरवठा बाबत "

" 06.05.2024 निवडणूकीतील लोकशाही बळकट करण्याकरिता रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन "

" गणेशोत्सव 2024 बाबत परिपत्रक "

" अति उष्णतेबाबत आरोग्यचा सल्ला "

" रेल्वे कल्व्हर्ट क्र.८३ बाबत"

" 03.05.2024 आदर्श आचारसंहिता अंमलबजावणी बाबत बैठक"

" 02.05.2024 बाईक रॅलीद्वारे मतदान जनजागृती "

" 02.05.2024 Heat Wave "

" मालमत्ता कर विभाग प्रेस-नोट-२०२४-२५ "

"जाहीर आवहान "

"19.04.2024 वविशम नालेसफाई बाबत"

"18-04-2024 प्रभाग जी अनधिकृत बांधकाम निष्कासन "

"पाणीपुरवठा विभाग प्रेसनोट "

"वैद्यकीय आरोग्य विभाग उष्माघात बाबत"

" जाहीरात शुद्धिपत्रक राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) करार तत्वावर GNM भरती "

" जाहीर आवाहन अभय योजनेस मुदत वाढ"

"राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) करार तत्वावर GNM भरती "

" महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 सेवा हमी कायदा संगणक प्रणाल "

" नाहरकत दाखल जाहिरात विभाग "

" शाशकीय अधिसूचना २९ गावांबाबत "

" लेखा विभाग प्रेस नोट "

" VVCMC BUDGET 2024-25 "

"महाराष्ट्र् लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015"

"पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल 2022-2023"

"आपत्ती व्यवस्थापन प्रमाणित कार्यपद्धती "

"वृक्षप्राधिकरण विभाग नियंत्रण पथक संपर्क क्रमांक "

"08.06.2023 आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष"

"प्रभाग समिती "एच " मधील अतिधोकदायक इमारतीची यादी "

"अनधिकृत बांधकाम विशेष नियोजन प्राधिकरण-२१ गावे "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती आय "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती जी "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती एफ "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती ई "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती डी "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती सी "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती बी "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती ए "

Undertaking

Quick links

X