वसई विरार शहर महानगरपालिकेमार्फत तयार केलेल्या कृत्रिम तलावांची माहिती

WhatsApp Image 2022-08-28 at 7.00.59 PM
WhatsApp Image 2022-08-28 at 7.00.59 PM (1)
WhatsApp Image 2022-08-28 at 7.01.00 PM
WhatsApp Image 2022-08-28 at 7.01.00 PM (1)
WhatsApp Image 2022-08-28 at 7.01.01 PM
WhatsApp Image 2022-08-28 at 7.01.01 PM (1)
WhatsApp Image 2022-08-28 at 7.01.02 PM
WhatsApp Image 2022-08-28 at 7.01.03 PM
WhatsApp Image 2022-08-28 at 7.01.03 PM (1)

कृत्रिम तलावांचा प्रयोग यशस्वी

WhatsApp Image 2022-09-02 at 10.09.27 AM
WhatsApp Image 2022-09-02 at 10.09.28 AM

७५% मूर्तीचे कृत्रिम तलावांत विसर्जन

WhatsApp Image 2022-09-03 at 7.40.16 AM

वसई विरार मध्ये कृत्रिम तलावांना भाविकांची पसंती

WhatsApp Image 2022-09-13 at 6.58.16 PM
X