Corona updated information

आज बरे झालेले रुग्ण

560

एकूण बरे झालेले रुग्ण

81214

आजचे बाधित रुग्ण

860

एकूण बाधित रुग्ण

91431

लसीकरण संख्या

2199897

ऑनलाइन सेवा

ऑनलाईन मालमत्ता कर भरणा

ऑनलाइन कर बिल भरणा नागरिकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांचे बिल ऑनलाइन पाहण्यास किंवा भरण्यास मदत करते.

ऑनलाईन पाणी पुरवठा कर भरणा

ऑनलाइन कर बिल भरणा नागरिकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांचे बिल ऑनलाइन पाहण्यास किंवा भरण्यास मदत करते.

RTS

ऑनलाइन सेवा
क्लिक करा

उपक्रम

VVMC विविध प्रकारच्या योजना प्रदान करते ज्यामुळे नागरिकांना स्वतःला सुधारण्यास मदत होते.

ई निविदा

ई-निविदा आणि कोटेशन संबंधित माहिती साठी येथे क्लिक करा

निवडणूक

Upcoming……

वाहतूक

बसच्या वेळापत्रकासाठी येथे
क्लिक करा

फेसबुक

ट्विटर

नवीन माहिती

उपक्रम

क्विक लिंक्स

X