Corona updated information

आज बरे झालेले रुग्ण

1

एकूण बरे झालेले रुग्ण

95257

आजचे बाधित रुग्ण

0

एकूण बाधित रुग्ण

97338

लसीकरण संख्या

2823268

ऑनलाइन सेवा

ऑनलाईन मालमत्ता कर भरणा

ऑनलाइन कर बिल भरणा नागरिकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांचे बिल ऑनलाइन पाहण्यास किंवा भरण्यास मदत करते.

ऑनलाईन पाणी पुरवठा कर भरणा

ऑनलाइन कर बिल भरणा नागरिकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांचे बिल ऑनलाइन पाहण्यास किंवा भरण्यास मदत करते.

RTS

ऑनलाइन सेवा
क्लिक करा

उपक्रम

VVMC विविध प्रकारच्या योजना प्रदान करते ज्यामुळे नागरिकांना स्वतःला सुधारण्यास मदत होते.

ई निविदा

ई-निविदा आणि कोटेशन संबंधित माहिती साठी येथे क्लिक करा

निवडणूक

VVCMC Draft ward formation map 2022

वाहतूक

बसच्या वेळापत्रकासाठी येथे
क्लिक करा

फेसबुक

ट्विटर

नवीन माहिती

उपक्रम

क्विक लिंक्स

X