Corona updated information

आज बरे झालेले रुग्ण

00

एकूण बरे झालेले रुग्ण

99145

आजचे बाधित रुग्ण

00

एकूण बाधित रुग्ण

101271

लसीकरण संख्या

3205026

ऑनलाइन सेवा

घरपट्टी विभाग

Online Payment
No Dues Certificate
Assessment Certificate

ऑनलाईन पाणी पुरवठा कर भरणा

ऑनलाइन कर बिल भरणा नागरिकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांचे बिल ऑनलाइन पाहण्यास किंवा भरण्यास मदत करते.

RTS

ऑनलाइन सेवा
क्लिक करा

उपक्रम

VVMC विविध प्रकारच्या योजना प्रदान करते ज्यामुळे नागरिकांना स्वतःला सुधारण्यास मदत होते.

ई निविदा

ई-निविदा आणि कोटेशन संबंधित माहिती साठी येथे क्लिक करा

निवडणूक

VVCMC Draft ward formation map 2022

वाहतूक

बसच्या वेळापत्रकासाठी येथे
क्लिक करा

फेसबुक

ट्विटर

नवीन माहिती

उपक्रम

क्विक लिंक्स

X