ऑनलाइन सेवा

घरपट्टी विभाग

Online Payment
No Dues Certificate
Assessment Certificate

ऑनलाईन पाणी पुरवठा कर भरणा

ऑनलाइन कर बिल भरणा नागरिकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांचे बिल ऑनलाइन पाहण्यास किंवा भरण्यास मदत करते.

Right To Service(RTS)

ऑनलाइन सेवा
क्लिक करा

उपक्रम

VVMC विविध प्रकारच्या योजना प्रदान करते ज्यामुळे नागरिकांना स्वतःला सुधारण्यास मदत होते.

ई निविदा

ई-निविदा आणि कोटेशन संबंधित माहिती साठी येथे क्लिक करा

निवडणूक

VVCMC Draft ward formation map 2022

वसई विरार परिवहन सेवा

वसई विरार परिवहन सेवा

मतदार केंद्र यादी

लोकसभा निवडणूक २०२४Voter List

फेसबुक

ट्विटर

नवीन माहिती

"जाहीर आवहान "

"19.04.2024 वविशम नालेसफाई बाबत"

"18-04-2024 प्रभाग जी अनधिकृत बांधकाम निष्कासन "

"पाणीपुरवठा विभाग प्रेसनोट "

"वैद्यकीय आरोग्य विभाग उष्माघात बाबत"

" जाहीरात शुद्धिपत्रक राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) करार तत्वावर GNM भरती "

" जाहीर आवाहन अभय योजनेस मुदत वाढ"

"राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) करार तत्वावर GNM भरती "

" महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 सेवा हमी कायदा संगणक प्रणाल "

" नाहरकत दाखल जाहिरात विभाग "

" शाशकीय अधिसूचना २९ गावांबाबत "

" लेखा विभाग प्रेस नोट "

" VVCMC BUDGET 2024-25 "

"महाराष्ट्र् लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015"

"पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल 2022-2023"

"आपत्ती व्यवस्थापन प्रमाणित कार्यपद्धती "

"वृक्षप्राधिकरण विभाग नियंत्रण पथक संपर्क क्रमांक "

"08.06.2023 आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष"

"प्रभाग समिती "एच " मधील अतिधोकदायक इमारतीची यादी "

"अनधिकृत बांधकाम विशेष नियोजन प्राधिकरण-२१ गावे "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती आय "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती जी "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती एफ "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती ई "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती डी "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती सी "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती बी "

"अनधिकृत बांधकाम प्रभाग समिती ए "

उपक्रम

क्विक लिंक्स

X