प्रभाग Name of Corporator ई - मेल आयडी Contacts No.
प्रभाग क्र:१ श्री. दिलीप यशवंत गोवारी dilip6607@gmail.com 9923416607
प्रभाग क्र. २ श्री. यज्ञेश्वर अनंत पाटील yapatil2700@gmail.com 9822664557
प्रभाग क्र: ३ श्री. रणजीत वामन पाटील ranjanpatil779@gmail.com 9763679679
प्रभाग क्र: ४ श्रीमती. कांता अनंत पाटील   9028278795
प्रभाग क्र: ५ श्रीमती. जयश्री जयवंत किणी   9049123834
प्रभाग क्र: ६ श्री. विनय दिवाकर पाटील   9890379750
प्रभाग क्र: ७ श्री. सदानंद गजानन पाटील   9689111111
प्रभाग क्र: ८ श्री. पांडुरंग मोरोपंत इंगळे pandurangingale45@gmail.com 9922152515
प्रभाग क्र: ९ श्रीमती. जिनत अक्रम शेख zeenat.jds@gmail.com 9766508126
प्रभाग क्र : १० श्री. नरेंद्र वसंत पाटील narendravp75@gmail.com 9323999317
प्रभाग क्र : ११ श्री. संजय दिगंबर पिंगुळकर sanjaydpingulkar@gmail.com 9422679679
प्रभाग क्र : १२ श्रीमती. ममता दुर्गेश सुमन   9324978280
प्रभाग क्र : १३ श्रीमती. वासंती हरिश्चंद्र पाटील   9225385288
प्रभाग क्र : १४ श्रीमती. सुरेखा विवेक कुरकुरे   9764052212
प्रभाग क्र : १५ श्रीमती. सुषमा संजय लोपिस lourdessush@gmail.com 8975180237
प्रभाग क्र : १६ श्रीमती. रिटा कनुभाई सरवैया ritasarvaiya512@gmail.in 9022396098
प्रभाग क्र : १८ श्रीमती. भारती प्रदीप देशमुख bharati@deshmukhs.net 997071102
प्रभाग क्र : १८ श्रीमती. माया सुबोध चौधरी maya.291969@gmail.com 9096455388
प्रभाग क्र : १९ श्री. महेश हरी पाटील mhpatil.2663@gmail.com 9890044136
प्रभाग क्र : २० श्रीमती. प्रज्ञा विनेश देसाई pradnyavineshdesai@gmail.com 9422677737
प्रभाग Name of Corporator ई - मेल आयडी Contacts No.
Ward No.: 21 प्रभाग क्र : २१ श्री. सुदेश प्रभाकर चौधरी 9890879786
प्रभाग क्र : २२ श्रीमती प्रतिभा किशोर पाटील pratimapatil1710@gmail.com 9923481692
Ward No.: 23 श्रीमती प्रतिमा सचिन पाटील   9923481692
प्रभाग क्र : २४ श्रीमती. पुतुल रविंद्र झा   7208394158
प्रभाग क्र : २५ श्रीमती. मिनल रमाकांत पाटील   9763031222
प्रभाग क्र : २६ श्रीमती. चिरायू प्रणय चौधरी   9923135157
प्रभाग क्र : २७ श्रीमती संगीता किशोर भेरे   9890057014
प्रभाग क्र : २८ श्रीमती हेमांगी विनोद पाटील   9226997777
प्रभाग क्र : २९ श्री. हार्दिक रवींद्र राउत hardikrautvvcmcward29@gmail.com 9822503223
प्रभाग क्र : ३० श्री. प्रशांत दत्तात्रय राउत prashantrut91@gmail.com 9823259449
प्रभाग क्र : ३१ श्री. पंकज भास्कर ठाकूर   9823060344
प्रभाग क्र : ३२ श्री. सखाराम शंकर महाडिक   9767015883
प्रभाग क्र : ३३ श्रीमती ज्योती राजेश राउत   9049948989
प्रभाग क्र : ३४ श्रीमती रंजना लाडक्या थालेकर   9767250310
प्रभाग क्र : ३५ श्री. मार्शल डॉमणिक लोपीस marshal11lopes@gmail.com 9881270013
प्रभाग क्र : ३६ श्री. अजित यशवंत नाईक aimajit1973@gmail.com 9763753875
प्रभाग क्र : ३७ श्रीमती. रजनी शशिकांत पाटील   9823283855
प्रभाग क्र : ३८ श्री. किशोर नाना पाटील   9226119064
प्रभाग क्र : ३९ श्रीमती छाया धर्मदत्त पाटील chhayadpatil@gmail.com 9766006600
प्रभाग क्र : ४० श्री. सचिन संभाजी देसाई sachindesai990@gmail.com 9890049879
प्रभाग Name of Corporator ई - मेल आयडी Contacts No.
प्रभाग क्र : ४१ श्री. अब्दुल हक सुलेमान पटेल   9823015126
प्रभाग क्र : ४२ श्री. पंकज पद्माकर पाटील   9822345425
प्रभाग क्र : ४३ श्रीमती अंजली रामचंद्र पाटील   9270310240
प्रभाग क्र : ४४ श्री. प्रकाश नथुराम चौधरी prakashchoudhary1153@gmail.com 9270310240
प्रभाग क्र : ४५ श्री. मिलिंद जगन्नाथ घरत milindgharat69@gmail.com 9860110229
प्रभाग क्र : ४६ श्रीमती अनिता भागवत यादव   9867570279
प्रभाग क्र : ४७ श्री. कृष्णकांत भागोजी बांडागळे   9860509852
प्रभाग क्र : ४८ श्री. उमेश दत्तात्रेय नाईक naikud02@gmail.com 9822052832
प्रभाग क्र : ४९ श्रीमती. सलीमुन्नीस अ. समानी   9860210803
प्रभाग क्र : ५० श्रीमती रुपाली सुनील पाटील rupalispatil81@gamil.com 9270879435
प्रभाग क्र : ५१ श्री. निलेश दामोदर देशमुख nileshdeshmukh43@gmail.com 9270039000
प्रभाग क्र : ५२ श्री. अरुण हरिश्चंद्र जाधव arun.jadhav1299@gmail.com 9822891486
प्रभाग क्र : ५३ श्री. किशोर गजानन पाटील kishorepatil_78@yahoo.co.in 9823122552
प्रभाग क्र : ५४ श्री. भरत प्रभुदास मकवाना mbharat1957@gmail.com 9860372041
प्रभाग क्र : ५५ श्रीमती. शुभांगी राजेश गायकवाड   9689651066
प्रभाग क्र : ५६ श्रीमती. संगीता प्रकाश राउत   9763395505
प्रभाग क्र : ५७ श्री. राजेश कमलाकर ढगे dhagerk@gmail.com 9167666542
प्रभाग क्र : ५८ श्रीमती. निलिमा आनंद कांबळे nilimakamble58@gmail.com 9860170062
प्रभाग क्र : ५९ श्रीमती. शबनम आरिफ शेख   7208174892
प्रभाग क्र : ६० श्री. अतुल रमेश साळुंखे aryandevelopers9@gmail.com 9890270999
प्रभाग Name of Corporator ई - मेल आयडी Contacts No.
प्रभाग क्र : ६१ श्रीमती. सुषमा उमेश दिवेकर   9823411341
प्रभाग क्र : ६२ श्री. स्वप्नील अविनाश बांदेकर   8087375290
प्रभाग क्र : ६३ श्री. धनंजय विठ्ठल गावडे   9766000005
प्रभाग क्र : ६४ श्रीमती. शोभा नितीन मोरे shobhamore.n@gmail.com 9967580195
प्रभाग क्र : ६५ श्रीमती. पुष्पा विजय घोलप   8390706266
प्रभाग क्र : ६६ श्रीमती. जया शाम पेंढारी jayapendhari55@gmail.com 9765639639
प्रभाग क्र : ६७ श्रीमती. सरीता प्रमोद दुबे saritapdubey@gmail.com 9923707704
प्रभाग क्र : ६८ श्रीमती. कल्पना रोहिदास म्हात्रे   9260415328
प्रभाग क्र : ६९ श्रीमती. पुष्पा अल्पेश रूपानी   7756041230
प्रभाग क्र : ७० श्री. चंद्रकांत सीताराम जाधव pratimajadhav591@gmail.com 9764982320
प्रभाग क्र : ७१ श्री. सीताराम सुदामा गुप्ता sitaramgupta756@gmail.com 9970805358
प्रभाग क्र : ७२ Mrs. Diksha Dipesh Gharat   9158998090
प्रभाग क्र : ७३ श्री. प्रफुल गोविंद पाटील   9822407807
प्रभाग क्र : ७४ श्रीमती. देवयानी किशोर धुमाळ   9850954648
प्रभाग क्र : ७५ श्री. सुनील मोरेश्वर आचोळकर sunilachokkar@gmail.com 9890238505
प्रभाग क्र : ७६ श्रीमती. उषा शाशिकांत ठाकूर thakur.shashikant90@gmail.com 7666622415
प्रभाग क्र : ७७ श्रीमती. शिल्पा सरोजकुमार सिंह   9623168611
प्रभाग क्र : ७८ श्रीमती. रेश्मा रमेश जाधव   7303338333
प्रभाग क्र : ७९ श्री. भूपेंद्र आत्माराम पाटील bhupenmohit@gmail.com 9049262111
प्रभाग क्र : ८० श्री. रुपेश सुदाम जाधव   9221232456
प्रभाग Name of Corporator ई - मेल आयडी Contacts No.
प्रभाग क्र : ८१ श्रीमती. भावना सुनील शेवाळे   9270902992
प्रभाग क्र : ८२ श्री. चंद्रकांत यशवंत गोरीवले   9923524450
प्रभाग क्र : ८३ श्री. वैभव सुदाम पाटील vaibhavspatil444@gmail.com 9890461873
प्रभाग क्र : ८४ श्री. समीर जीकर डबरे sameerdabre21@gmail.com 9860275426
प्रभाग क्र : ८५ श्री. वृन्देश रघुनाथ पाटील vrindesh.patil@gmail.com 9881390500
प्रभाग क्र : ८६ श्री. किरण पुरषोत्तम भोईर   9890003398
प्रभाग क्र : ८७ श्रीमती. निलीमा नरेश गायकवाड   9860507699
प्रभाग क्र : ८८ श्रीमती. विजया अजित भोईर ajeetbhoir@gmail.com 9271351624
प्रभाग क्र : ८९ श्रीमती. प्रीती दिनेश म्हात्रे   9890805101
प्रभाग क्र : ९० श्रीमती. शकुंतला नागेश शेळके   982201692
प्रभाग क्र : ९१ श्रीमती. आशा बाळकृष्ण धुलसाडा ashadhulsada1818@gmail.com 9923704344
प्रभाग क्र : ९२ श्रीमती. किरण उदय चेंदवणकर   9372372714
प्रभाग क्र : ९३ श्री. राजेंद्र राजाराम कांबळी   9822684906
प्रभाग क्र : ९४ श्री. पंकज नारायण चोरघे   9881510858
प्रभाग क्र : ९५ श्री. फ्रान्सिस डॉमनिक डिसोजा frank5353@rediffmail.com 9822503136
प्रभाग क्र : ९६ श्री. कल्पेश नारायण मानकर kalpesh.n.mankar@gmail.com 9765828348
प्रभाग क्र : ९७ श्री. संदीप कृष्णा पाटील   9967516450
प्रभाग क्र : ९८ श्रीमती. प्रवीणा हितेंद्र ठाकूर   9822822800
प्रभाग क्र : ९९ श्रीमती. मनीषा मनोहर जाधव   9766504905
प्रभाग क्र : १०० श्री. नितीन दिनानाथ राउत   9822684920
प्रभाग Name of Corporator ई - मेल आयडी Contacts No.
प्रभाग क्र : १०१ श्री. प्रकाश दुमा रॉड्रीक्स   9881380400
प्रभाग क्र : १०२ श्रीमती. पुष्पा संदेश जाधव   9970089277
प्रभाग क्र : १०३ श्रीमती. अमिता सुनील पापडे   8698856502
प्रभाग क्र : १०४ श्री. सचिन हरेश्वर घरत   9049099044
प्रभाग क्र : १०५ श्री. कन्हैया मनोहर भोईर   9271918402
प्रभाग क्र : १०६ श्री. मनीष आत्माराम वर्तक manishvartak123@gmail.com 9270705633
प्रभाग क्र : १०७ ॲड. ज्योती मच्छिंद्र धोंडेकर jyotidhondekar@gmail.com 8451812034
प्रभाग क्र : १०८ ॲड. प्राची लेरोय कोलासो prachicollaco@gmail.com 9158687778
प्रभाग क्र : १०९ श्रीमती. उजमा दिलदार पीरखान   9324171599
प्रभाग क्र : ११० श्री. प्रवीण चिन्नया शेट्टी pcs1908@yahoo.com
प्रभाग क्र : १११ श्री. लॉरेल डायगो डायस bvaemploymentcell@gmail.com 8806890125
प्रभाग क्र : ११२ श्रीमती. विद्या चेतन पाटील vidyapatil61179@gmail.com 9890321763
प्रभाग क्र : ११३ श्री. आफिफ जमील शेख afif@gadgroup.in 9823234608
प्रभाग क्र : ११ श्रीमती. अलका सतीश गमज्या   7507204298
प्रभाग क्र : ११५ श्री. रमेश जयराम घोरकना   9822171052
X