अनाथ निराधार मुलींना विवाह सोहळ्यासाठी २५००० /- रुपये अर्थसाहाय्य मिळणे बाबत . डाउनलोड
वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील महिलांना मॅमोग्राफी तपासणी करिता ४००/- व पॅप स्मीअर तपासणीकरिता १००/- रुपये अर्थसहाय्य देणेबाबत. डाउनलोड
वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील एच .आय. व्ही/ एड्स बाधीत पालिकांच्या मुलांना शैक्षणिक अर्थसहाय्य देणेबाबत. डाउनलोड
वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील १८ ते २१ वयोगटातील अनाथ मुलं व मुलींना उपजिविकेकरिता अर्थ साहाय्य देणेबाबत. डाउनलोड
महानगरपालिका हद्दीतील कोविड १९ रोगांमुळे आई व वाडील मयत झालेले असल्यास त्याच्या मुलांना शैक्षणिक अर्थसहाय्य देणेबाबत . डाउनलोड
महानगरपालिका हद्दीतील कुष्ठरोग बाधित कुटुंबाला त्याच्या उदरनिर्वाह करीत दरमहा ३०००/- अनुदान देणेबाबत . डाउनलोड
४५% ते ७५% च्या दरम्यान अपंग असणाऱ्या अपंग महिलांना स्वयंरोजगारा करिता प्रत्येकी १०,०००/-अर्थसहाय्य देणेबाबत . डाउनलोड
एकाकी जेष्ठ निराधार वय वर्ष ६० वरील महिलेच्या उपजिविकरिता अर्थसहाय्य देणेबाबत. डाउनलोड
७५% अथवा त्याहून अधिक अपंगत्व /अंधत्व असणाऱ्या १४ वर्षाच्या आतील मुलांना व सर्व वयोगटातील मुली व महिलांना प्रति माहे १०००/-मासिक अनुदान देणे बाबत . डाउनलोड
अनाथ / निराश्रित मुलांना दत्तक घेतलेल्या पालकांना प्रोत्साहानात्मक रु . २५०००/-अनुदान देणे बाबत. डाउनलोड
सर्व वयोगटातील महिला व १४ वर्षाखालील बालके करीता डायलेसिस उपचार अर्ज डाउनलोड
वय वर्ष १४ ते ५९ वयोगटातील युवकांकरिता डायलेसिस उपचार अर्ज डाउनलोड
जेष्ठ पुरुष (६० वर्षे वयावरील) नागरिकांकरिता डायलेसिस उपचार अर्ज डाउनलोड
अनाथ / निराश्रीत मुलांना दत्तक घेतलेल्या पालकांना प्रोत्साहानात्मक अनुदान देणे बाबत डाउनलोड
गतिमंद / मतिमंद व विशेष बालके ह्यांच्या उपचारार्थ व देखभाल करिता अनुदान देणे बाबत डाउनलोड
विधवा / निराधार / परितक्त्या / घटस्पोटित महिलांच्या मुलींच्या विवाह सोहळ्यासाठी अर्थसहाय्य मिळणे बाबत डाउनलोड
विधवा / निराधार / परितक्त्या महिलांच्या मुले / मुलींच्या शैक्षणिक अर्थसहाय्य मिळणे बाबत डाउनलोड
अंध व अपंग मुलींच्या विवाह करिता अर्थसहाय्य मिळणे बाबत डाउनलोड
एकाकी जेष्ठ निराधार वय वर्ष ६० वरील महिलेच्या उपजिवीकेकरिता अर्थसहाय्य देणे बाबत(आदीवासी महिला करिता) डाउनलोड
एकाकी जेष्ठ निराधार वय वर्ष ६० वरील महिलेच्या उपजिवीकेकरिता अर्थसहाय्य देणे बाबत(परितक्त्या महिलांसाठी) डाउनलोड
एकाकी जेष्ठ निराधार वय वर्ष ६० वरील महिलेच्या उपजिवीकेकरिता अर्थसहाय्य देणे बाबत डाउनलोड
अनाथ / निराधार मुलांच्या शिक्षणा करिता शैक्षणिक अर्थसहाय्य देणे बाबत डाउनलोड
ज्या मुलीचे पालक अंध, अपंग आहेत त्या मुलींच्या विवाहाकरिता २५,०००/- रुपये सहाय्यता निधी (अनुदान) देणेबाबत डाउनलोड
अंध /अपंग /मुक/कर्णबधीर विद्यार्थांना शिक्षणासाठी शैक्षणिक अर्थसहाय्य देणेबाबत डाउनलोड
परिवहन सेवेचा मोफत पास योजनेचा लाभ मिळणेबाबत डाउनलोड
आर्थिक दृष्टया दुर्बल कुटुंबातील कर्करोग (कॅन्सरग्रस्त) महिलेस उपचाराकरिता २५०००/- रु. अर्थसहाय्य देणेबाबत डाउनलोड
ज्या महिलेचे पती व्याधिग्रस्त असून अंथरुणांस खिळलेले (बेडरिटर्न) आहेत अशा महिलांच्या मुलांच्या शिक्षणाकरिता अर्थसहाय्य देणेबाबत डाउनलोड
जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज. डाउनलोड
मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी अर्ज. डाउनलोड
दहन प्रमाणपत्रासाठी अर्ज. डाउनलोड
वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधणेसाठी अर्ज. डाउनलोड
दिनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान माहिती डाउनलोड
स्वयंरोजगार कर्ज विषयक अर्ज डाउनलोड
स्वयंसहाय्यता गट खाते उघडणेचा अर्ज डाउनलोड
दिनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान प्रशिक्षण अर्ज डाउनलोड
जाहीर सूचना डाउनलोड
जाहीर सूचना डाउनलोड
Bachat Gat Loan डाउनलोड
लोकशाही दिन अर्ज डाउनलोड
वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील ८०% ते १००% अपंगत्त्व असलेल्या अंध ,अस्थिव्यंग ,बहुविकलांग , कर्णबधिर-मूकबधिर दिव्यांग व्यक्तींना मासिक २०००/- अनुदान देणे बाबत डाउनलोड
वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील १८ वर्षावरील गतिमंद मतिमंद व्यक्तींच्या संगोपनासाठी प्रतिमाह रु २०००/- अनुदान देणेबाबत . डाउनलोड
वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील ६० वर्षावरील अपंग व्यक्तींना प्रतिमाह रु २०००/- अनुदान देणेबाबत . डाउनलोड
वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील ४०% ते ५९% अपंगत्व असलेल्या अंध ,अस्थिव्यंग ,बहुविकलांग , कर्णबधिर-मूकबधिर दिव्यांग व्यक्तींना मासिक १०००/- अनुदान देणे बाबत . डाउनलोड
प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर्म डाउनलोड
रमाई आवास योजना फॉर्म डाउनलोड
झाडे तोडण्याची परवानगी डाउनलोड
X