Corona updated information

आज बरे झालेले रुग्ण

9

एकूण बरे झालेले रुग्ण

99145

आजचे बाधित रुग्ण

04

एकूण बाधित रुग्ण

101271

लसीकरण संख्या

3205026

ऑनलाइन सेवा

घरपट्टी विभाग

Online Payment
No Dues Certificate
Assessment Certificate

ऑनलाईन पाणी पुरवठा कर भरणा

ऑनलाइन कर बिल भरणा नागरिकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांचे बिल ऑनलाइन पाहण्यास किंवा भरण्यास मदत करते.

RTS

ऑनलाइन सेवा
क्लिक करा

उपक्रम

VVMC विविध प्रकारच्या योजना प्रदान करते ज्यामुळे नागरिकांना स्वतःला सुधारण्यास मदत होते.

ई निविदा

ई-निविदा आणि कोटेशन संबंधित माहिती साठी येथे क्लिक करा

निवडणूक

VVCMC Draft ward formation map 2022

वाहतूक

बसच्या वेळापत्रकासाठी येथे
क्लिक करा

फेसबुक

ट्विटर

नवीन माहिती

नायलॉन मांजा वापरावर बंदीबाबत जाहीर आवाहन

सन्मान कार्यक्रमाकरीता माहिती मागविणे बाबत

राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण अंतर्गत ब्रीडिंग चेकेर्स भरती

SWACHH INNOVATION TECHNOLOGY CHALLENGE

स्वच्छता स्पर्धा २०२२-२०२३ (GreeInnoWar Event-4)

मराठी राजभाषा जनजागृती विदयार्थीची प्रभात फेरी व पथनाट्य

३१ डिसेंबरनंतर मालमत्ता कराच्या दोन टक्के शास्ती

नवीन नळ जोडणी बाबत जाहीर सूचना

शालेय कला क्रीडा महोस्तव 2022 चे उदघाटन

शालेय स्पर्धेचे Running Bib No. चेस्ट नं. बाबत

मॅरेथॉन कालावधीत स्पर्धा मार्गावर वाहनांना प्रवेश बंद

दि. ११ डिसेंबर रोजीच्या मॅरेथॉन स्पर्धेचे वेळापत्रक

मॅरेथॉन अनुषंगाने वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना

Time Race Map for marathon 2022

Local Race School Map Marathon 2022

वैदयकिय आरोग्य विभाग राष्ट्रीय लसीकरण वेळापत्रक

शालेय कला क्रीडा महोत्सव २०२२ उदघाटन समारंभ

४ सेवा निवृत्त विक्री अधिकारी नियुक्त करणेबाबत जाहीर सूचना

ठाणे, वसई-विरार, पनवेल जाहिरात

वृक्ष प्राधिकरण विभाग जाहीर सूचना

प्रभाग-बी-सी-एफ-व-जी-अनधिकृत-बांधकाम-निष्कासन

09.11.2022-पाणीपुरवठा-बाबत

-ए-आर-टी-केंद्र-व-आरोग्यवर्धिनी-केंद्र-उदघाटन-सोहळा

उपक्रम

क्विक लिंक्स

X