“माझी माती, माझा देश” या उपक्रमाअंतर्गत दिनांक ०९ ऑगस्ट २०२३ रोजी वसई विरार शहर महानगरपालिका मुख्यालय शपथ विधी सोहळा संपन्न झाला .

DSC01656
DSC01634
DSC01722
DSC01717
DSC01654
DSC01746

माझी माती, माझा देश” या उपक्रमाअंतर्गत विविध शाळांमध्ये शपथ विधी सोहळा संपन्न झाला

WhatsApp Image 2023-08-10 at 7.05.19 PM (1)
WhatsApp Image 2023-08-10 at 7.06.06 PM
WhatsApp Image 2023-08-10 at 7.09.58 PM
WhatsApp Image 2023-08-11 at 11.49.21 AM (1)
WhatsApp Image 2023-08-10 at 7.57.11 PM
WhatsApp Image 2023-08-14 at 10.51.13 AM

माझी माती, माझा देश वृत्तपत्र प्रसिद्धी .

WhatsApp Image 2023-08-11 at 11.51.12 AM (1)
WhatsApp Image 2023-08-13 at 12.55.25 PM (1)
WhatsApp Image 2023-08-13 at 12.55.25 PM

माझी माती, माझा देश” या उपक्रमाअंतर्गत दिनांक १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी वसई विरार शहर महानगरपालिकामध्ये “वसुधा वंदन” रोप वाटिका लावण्याचा कार्यक्रम पार पडाल.

WhatsApp Image 2023-08-14 at 1.55.22 PM
WhatsApp Image 2023-08-14 at 2.50.08 PM
WhatsApp Image 2023-08-14 at 12.23.06 PM

 “माझी माती, माझा देश” या उपक्रमाअंतर्गत दिनांक १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील माजी सैनिकांचा सत्कार करण्यात आला.

WhatsApp Image 2023-08-15 at 3.10.18 PM
WhatsApp Image 2023-08-15 at 3.10.21 PM
WhatsApp Image 2023-08-15 at 5.54.55 PM
WhatsApp Image 2023-08-15 at 5.54.58 PM
WhatsApp Image 2023-08-15 at 10.50.53 AM (1)
WhatsApp Image 2023-08-15 at 11.21.32 AM

दिनांक 13 सप्टेंबर, 2023 रोजी वसई विरार शहर महानगरपालिका, प्रभाग समिती (ई) हद्दीत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत माझी माती माझा देश हा उपक्रम अंतर्गत राजीव गांधी विदयालय ते प्रभाग समिती (ई) कार्यालयापर्यंत अमृतकलश रॅलीचे वाजंत्रीसह आयोजन करण्यात आले.

WhatsApp Image 2023-09-13 at 6.01.37 PM
WhatsApp Image 2023-09-13 at 6.01.38 PM
WhatsApp Image 2023-09-13 at 6.01.40 PM (1)
WhatsApp Image 2023-09-13 at 6.01.41 PM
X